Dierencrematorium De Grebbehof: wanneer u op een waardige manier afscheid wilt nemen van uw huisdier…

Gelukkig sta je er niet elke dag bij stil, maar het overlijden van een huisdier kan vaak zeer veel verdriet tot gevolg hebben. Denk aan het konijntje van het jonge kind dat opeens overleden in de kooi ligt, of aan de trouwe viervoeter waar de baas meer dan vijftien jaar lief en leed mee gedeeld heeft.

Maar ook de kat, vogel en zelfs de papegaai die al dan niet na een kort of lang ziekbed of een noodlottig ongeluk alleen al door het verstrijken van de tijd een meer dan volwaardig onderdeel van het huiselijk leven uitmaakten.

De mensen achter Dierencentrum Grebbehof

Wanneer u de uitvaart van uw huisdier aan Dierencentrum Grebbehof toevertrouwt, zult u hoogstwaarschijnlijk kennis maken met één of meerdere van onze mensen.
Onze mensen zijn net als u grote dierenliefhebbers en hebben een uitgebreide training gehad om u met raad en daad terzijde te staan.

 

Team Grebbehof

 

 

Het Grebbehof team wil haar klanten graag informeren over een wijziging binnen haar bedrijfsvoering. Per 2  juli 2018 is Dierencentrum Grebbehof V.O.F. overgenomen door Dierencentrum Grebbehof B.V. Bij deze overname zijn tevens klantgegevens overgedragen (welke gegevens nodig zijn voor o.a. de levering van onze diensten aan onze klanten en het kunnen voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen, zoals onze administratieplicht).
Dierencentrum Grebbehof V.O.F. heeft redelijke maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de overdracht van klantgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke privacywetgeving. Dierencentrum Grebbehof B.V. zal  zorgvuldig en vertrouwelijk met de klantgegevens omgaan en zet zich in om de privacy van haar klanten te beschermen. De overname brengt voor klanten verder geen merkbare veranderingen met zich mee.
Indien u vragen hebt over de overdracht van uw persoonsgegevens of hoe u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen, kunt u met ons contact opnemen door een email te sturen naar info@grebbehof.nl.